Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. május 20-án (péntek) 1600órától tartja, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő terme (3416 Tard, Rózsa u. 1.)

Tervezett napirend:

  1. Forrásfakasztó Közhasznú Nonprofit Kft. vételi ajánlata
  2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
  3. Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról (Zárszámadás)
  4. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
  5. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása
  6. Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
  7. Szabó Zoltán Tagiskola megszüntetésének véleményezése
  8. Egyebek

Zárt ülésen:

  1. Törlési engedély megadása
  2. Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanokra

Tard, 2016. május 17.

Tisztelettel:

Gál János

polgármester