Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2016. június 27.

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését        2016. június 27-én (hétfő) 1700órától tartja, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő terme (3416 Tard, Rózsa u. 1.)

Tervezett napirend:

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet és a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata
  3. A helyi építészeti értékek védelmét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  4. A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  5. A nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak felülvizsgálata
  6. Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjai, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingóságok bérleti díjai
  7. Pályázat benyújtása önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
  8. Egyebek

Zárt ülésen:

  1. Hatósági ügyek

Tard, 2016. június 24.

Tisztelettel:

Gál János

polgármester