Accessibility Tools

 

Tard Község honlapja

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA TARDON

logotop

Tard Község Önkormányzata „Orvosi rendelő felújítása Tardon” című TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00032 azonosító számú projektje támogatást nyert orvosi rendelő fejlesztésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében.

A projekt a háziorvosi, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújításával a pályázati felhívással összhangban hozzájárul a minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozásához. Az épület a tervezett fejlesztés után a kor színvonalának megfelelő háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői ellátást tesz lehetővé.

A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek a fent említett alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az orvosi rendelő felújítása révén, eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások használata, egészségfejlesztési feladatok ellátására multifunkciós kezelő helyiség kialakítása, projektarányos akadálymentesítés a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve kötelező nyilvánosság biztosítása.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.