Kedves Látogatók! A honlap átalakítás alatt áll.
Toggle Bar

 

Tard Község honlapja

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 15626

Intézményi iktatószám: TAR/437/2023

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (kjt.) keretében

ó v o d a v e z e t ő 

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 69. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működtetésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás              időtartama,              munkaideje,              munkarendje,                                    formája:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott időre - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha, Tard

Álláshirdető szervezet bemutatása: Nevelési intézményt (óvoda) fenntartó települési önkormányzat. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton a Tard Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3416 Tard, Rózsa utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető.

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), óvodapedagógusok képzése, szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5 év

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • az 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.18.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálására a jogszabályban meghatározott szakmai bizottság javaslatának figyelembevételével a véleményezési eljárást követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.14.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.01.