Egyházközségünkben 2017. március 20-21-én lelkigyakorlati napokat tartottak. Az első napon Bakos Rafael a Sarutlan Kármelita Rendtartomány főnöke, a második napon Szabó József Béla teológiai tanár és Egri Főegyházmegyei zenei igazgató előadásán vehettek részt a hívek.

„Krisztus azt kéri tőlünk, hogy adjuk oda neki magunkat, és cserébe fogadjuk az ő isteni életét már itt a Földön magunkba. Engedjük meg, hogy ne a mi terveink szerint alakuljon az életünk, hanem az ő Atyja akarata szerint… A Húsvétnak ez a célja, hogy az ember kilépjen a régi, önző, földhöztapadt életéből, és megnyíljon lassanként minden gyarlóságával együtt egy természetfölötti életbe. Amit nem ő szerez meg magának, hanem ő csak elfogadja az Isten ajándékát.” Bakos Rafael OCD atya

 

Tard