A A A

Az iskoláztatási támogatás igényléséhez kitöltendő kérelem letölthető az alábbi linken:

Kérelem

 

MEGHÍVÓ

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben eljárva ezennel meghívom Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 15.-én kedden 17.00 órai kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésére.

Napirend:

1. Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására  

Előadó: Gál János polgármester 

Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető

2. Egyebek   

 • Falunap programja
 • Nyári karbantartási munkák
 • Diákmunka

 

Tisztelettel:

Gál János

polgármester

 

Bükkzsérc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat megnevezése: Közétkeztetés Bükkzsércen

Ajánlatkérő adatai: Bükkzsérc Község Önkormányzat 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4.

Tel:49/523-011, Fax:49/523-010

Ételkiosztás helyszínei:

Iskolai étkezés: Bükkzsérc, Petőfi út 12. (Napköziotthonos konyha épülete)

Óvoda: Bükkzsérc, Petőfi út 1.

Házhoz szállítás biztosítása

Pályázat tárgya: Ajánlattevő a saját vagy bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve az elkészített adagokat az ajánlatkérő ételkiosztó helyére és a szociális étkeztetést igénybe vevők lakására történő szállítása. Bükkzsérc Község Önkormányzata fenntartásában működő óvoda, iskola és szociális étkeztetési feladatainak ellátására irányuló vállalkozási szerződés.

A szerződés időtartama: 2017. szeptember 4.- 2018. augusztus 31.

 

 

 

Pályázati feltételek

 

 

A pályázatnak tartalmazniuk kell:

 • az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.)

 • cég esetén a cégkivonat hiteles másolatát, a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot

 • az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás) vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív adóslistán szerepel,

 • ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket,

 • a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, szakirányú képesítést igazoló okiratok másolata

 • kiépített és működő HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer igazolása

 • az ellátást biztosítandó, legalább az ajánlatnak megfelelő szabad kapacitással rendelkező, pályázó által üzemeltetett főzőkonyha működési engedélyének csatolása

 • a pályázó eddigi tevékenységének bemutatása (referencia)

 • 1 fő élelmezésvezető és a tevékenységet végző szakképzett alkalmazott meglétének igazolását

 • minta étlapot

 • a szolgáltatások ellénértékét, ajánlati ár (nettó és bruttó Ft-ban) ellátási kategóriánként:

 1. óvodai napi 3X étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)

 2. Iskolai étkezés napi 3X (tízórai, ebéd, uzsonna)

 3. Iskolai étkezés napi 2X (tízórai, ebéd)

 4. Iskolai étkezés napi 1X (ebéd)

 5. felnőtt ebéd

 6. szociális étkezés napi 1X, házhoz szállítással

 7. szociális étkezés napi 1X, házhoz szállítás nélkül

Finanszírozási feltételek:

  • A vállalkozás a tárgyhót követő hó 5. napjáig nyújtja be számláját az Önkormányzathoz, melyet az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően 10 napon belül átutalással teljesíti.
  • Ajánlatkérő előleget nem fizet
  • A pályázó az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát és kiszolgáló helyiségeit köteles igénybe venni, saját költségét fizeti az épület használata során felmerülő rezsiköltséget (víz, villany, gáz)
  • Ajánlattevő az épületért bérleti díjat fizet a mindenkor érvényben lévő Kt. döntése alapján

Pénzügyi alkalmasság:

  • A számlavezető pénzintézetek nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal: mióta vezeti a számláját, azon volt-e a 2017. évben 60 napot meghaladó sorban állás, vagy többszöri (több, mint 2 esetben) 30 napot elérő sorban állás.

Pályázat és mellékleteinek benyújtási határideje: 2017. augusztus 11. 13 óra

A benyújtás módja postai úton vagy személyesen, zárt borítékban történik.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési pályázat.”

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • az ajánlattételi határidő után nyújtották be,

 • az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó vállalkozásnak az önkormányzatokkal szemben tartozása áll fenn,

 • nem felel meg a „Pályázati felhívásban” foglaltaknak

Pályázat várható elbírálása: 2017. augusztus 18.

A kiíró a döntésről valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. Bükkzsérc Község Önkormányzat Képviselő-testület az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó pályázóval köt megállapodást. Kiíró a pályázat nyertesével határozott idejű szerződést köt. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra.

Kapcsolattartó, cím:

Bükkzsérc Község Önkormányzata

Vasas Csaba polgármester

3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4.

Tel: 49/523-011 Fax: 49/523-010

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, amely szerint egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlották fel. Azoknak, akik igénybe vették a szolgáltatást, a piaci árnál jóval magasabb árat kellett fizetniük az elvégzett munkáért.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyintézői nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével  és  beszerelésével, készpénzt  nem kérnek  és nem fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, amelyik a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, hogy:

 

  • A katasztrófavédelem munkatársai egyenruhában, szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel felszerelve, megfelelő dokumentumok birtokában járnak ellenőrizni. Az ellenőrzöttek minden esetben kérjék el az ellenőrzést végzők szolgálati igazolványát és jelvényszámát!
  • A katasztrófavédelem munkatársai soha nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket.
  • A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzései alkalmával soha nem készpénzben kell kifizetni a bírságot. A bírságokat hatósági határozat állapítja meg, amelyek pecséttel, iktatószámmal vannak ellátva.
  • Lehetősége van a katasztrófavédelem munkatársainak helyszíni bírságot is kiszabni, ilyenkor csekket adnak, amelyen a számlatulajdonos a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
  • A csalók esetenként a katasztrófavédelem szóvivőire hivatkozva tévesztik meg az embereket, holott a katasztrófavédelem szóvivői nem szerveznek és nem végeznek hatósági ellenőrzéseket.
  • Az ellenőrzésekről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát az ügyfélnek át kell adni. Minden esetben ragaszkodjanak az aláírt, lepecsételt jegyzőkönyvhöz az ellenőrzéseken!
  • Az esetleg hiányzó iratok pótlása – a megszabott határidőn belül – nem kerül pénzbe.
  • A hatósági ellenőrzéseket nem alvállalkozók, megbízott cégek végzik, hanem mindig a katasztrófavédelem képviselői.
  • Ha bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük, értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon és a rendőrséget!

 

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI

FELHÍVÁS

A Településképi Arculati Kézikönyv és Rendelet rendelet

készítésének előzetes tájékoztatási szakaszához

 

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Tard Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a Településképi Arculati Kézikönyvének és az új településképi rendeletének készítését megkezdi.

A fenti dokumentumok összeállításához adat- és információgyüjtési céllal, a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az Önkormányzat

lakossági fórumot

tart, melyre Tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Teleház, Tard, Ady Endre út 1.

Időpont:2017. július 26. (szerda) 17.00 óra

A fórum keretében tájékoztatást adunk a kézikönyvvel és a rendelettel kapcsolatosan, kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek szóban, illetve a fórum után 2017. augusztus 3.-ig írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre eljuttatva.

Néhány téma, kérdéskör, amelynek kifejtéséhez a fórumon lehetőség lesz:

– tájékoztatás:

 • Mi a települési arculati kézikönyv (TAK) ?

 • Mi a településképi rendelet (TKR) ?

 • Milyen településképi követelmények lehetnek?

 • észrevétel, javaslat:

  Mit tartanak jó példának a településen?

  • épület, kerítés, növényzet,

  • épületrész, például: ablak, ajtó, kémény,

  • közterületi építmény, pl.: buszváró, hírdetőtábla

A kézikönyv minta megtekinthető a tak.lechnerkozpont.hu honlapon!

Az önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt, a településért tenni akaró helyi lakost és vállalkozás, civil- és egyházi szervezet képviselőjét.

                                                                                               Gál János

                                                                                               polgármester

 

Meghívó

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30.-án (pénteken) 7.30 órai kezdettel tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

Napirend:

 1. Település arculati kézikönyv és településképi rendelet

Előadó: Gál János polgármester

Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető

 1. A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kiválás

Előadó: Gál János polgármester

Referens: Kövecses Zsolt kirendeltség vezető

Tard, 2017. június 27.

Tisztelettel:

Gál János

polgármester