A A A

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

2017. évben a lomtalanításra 2017. április 11.-én (kedd) kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lomot, már a reggeli órákban 07.00 órától tegyék ki házuk elé, oly módon, hogy az a közlekedésben semmilyen fennakadást ne okozhasson, azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, a rakodást biztonságosan végezhesse. A szolgáltató a lomtalanítást közterületeken végzi, magánterületre nem megy be a lomokért!

A lomtalanítás során a közterületre elhelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi! Annak más útján való eltávolítása eltulajdonításnak minősül!

A kihelyezett hulladék nem tartalmazhat:

  • háztartási hulladékot

  • veszélyes anyagokat, (fémhulladék, faforgács, oldószer, sav, lúg, nehézfém, olaj, olajszűrő, akkumulátor, állati tetem, trágya, gyógyszer)

  • azbesztet tartalmazó hulladék, ondolin, zsindely, pala

  • éles-hegyes eszközök,

  • építési törmelék

  • gumiköpeny, autóbontásból származó hulladék

  • elektronikai hulladék

  • zöldhulladék

Kérjük a lakosság szíves együttműködését!

 

Lakossági felhívás

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltsége kirendeltség-vezetője tájékoztatja, hogy a 2017. évben, Tardon az ebek pótoltására 2017. április 06. napon (csütörtökön) kerül sor, 15.00-17.00 órák között.

Helyszín: Rózsa út 1. előtti udvar

Díja: 3500 Ft/eb. Háznál 4000 Ft/eb.

Minden 4 hónapos, vagy annál idősebb, chippel rendelkező ebet kötelező oltatni.

Nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét, hogy az oltás állampolgári kötelezettség. Annak elmaradása estelegesen pénzbírsággal is járhat.

Tisztelettel: Kövecses Zsolt kirendeltség-vezető

 

nonapi koszonto 2017

Felhívás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. évi kötelező eboltás időpontja, Tard községben 2017. március 22. (szerda) 09-00-12.00 órák között.

Helyszíne: Önkormányzati Hivatal (Tard, Rózsa út 1.) előtti udvar.

Díja: 3500 Ft/eb (Ez a díj, az oltást és a féregirtást is magában foglalja.)

Figyelem: Aki a kötelező eb oltáson, kutyáját nem oltatja be, az szabálysértést követ el és akár pénzbírsággal is sújtható.

 

Együttműködésükben bízva:          

Kövecses Zsolt

kirendeltség-vezető helyettes

Tard, 2017. 03. 13.

 

Pályázati felhívás

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2017. évi költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására.

A támogatás célja:

Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése.

I. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be a bíróságnál bejegyzett, Tardi székhellyel /telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

II. Pályázati feltételek:

(1) Támogatásra az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

a) A matyó népi kultúra megőrzése, matyó hagyományok ápolása vagy,
b) hogy a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a település közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez vagy,
c) hogy a kultúra, a vallás, a településszépítés területén biztosítsa az öntevékeny, önképző, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a helyi közösségi épületek a környezetkultúra javítását, a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, vagy,

d) a helyi idegenforgalom fejlesztése, vagy

e) a közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy

f) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki

a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött települési kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló, Tardon élő személyek érdekében, javára végezte és

b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására, megszervezésében való aktív közreműködésre az adott évben vállalkozik.