A A A

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2016-os években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2017. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

Foglalkoztatható: 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diák, legfeljebb napi 6 órában.

Foglalkoztatás időtartama kb. 3 hét.

Előfeltétel, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – a munkaviszony megkezdése előtt- a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradni annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

 

Az előző évben, években regisztrált diákoknak is újból regisztráltatni kell magukat!

 

Jelentkezni személyesen: Tard Község Önkormányzata Tard, Rózsa u. 1.

 

Meghívó

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30.-án (kedden) 17.00 órai kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésére.

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
  2. Tard Község Önkormányzata 3/2017. (V.31.) rendelete 2016. gazdálkodási év költségvetése zárszámadásáról.
  3. Az önkormányzat funkció nélkül álló ingatlanai hasznosításának lehetőségei.
  4. Egyebek.

 

 

Tard, 2017. május 23.

Tisztelettel:

Gál János

polgármester

 

anyak napi koszonto

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önt, hogy a OHKT előírásainak megfelelően társaságunk

2017. május 19-én

házhoz menő zöldhulladék gyűjtés-szállítást tervez megszervezni Tard településen.

A zöldhulladék szállításnál az átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és a maximum 1m hosszú, kötegelt metszési hulladék kerül elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként max. 2 X 120 liternek megfelelő mennyiség/alkalom lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a zöldhulladékokat reggel 7 órára szükséges kihelyezni az ingatlan elé.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy az adott napokon csak a zöldhulladékot tartalmazó zsákok kerülnek elszállításra. Azt a zsákot, ami egyéb hulladékot is tartalmaz, nem szállítjuk el.

Tisztelettel:

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.