A A A

Tard Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy

kizárólag az állandó lakosok (nem közületek) részére szervezett                   

l o m t a l a n í t á s t

2015. április 14-én kedden reggel 7 órától végzi az Unitransport Hulladékkezelő, Fuvarozó és Szolgáltató Kft.

Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében, kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az ingatlanuk előtt az úttest mellé reggel 7-ig szíveskedjenek elhelyezni a lomot. A lomtalanítás során a lakott ingatlanokból származó lomot szállítják el.

A LOM: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútorzat, háztartási berendezés, zsákokban kihelyezett ruhanemű.

A lomtalanítás során nem szállítják el az alábbi hulladékokat:

Veszélyes anyagokat (festékek, akkumulátor, elem stb.), veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékokat (hűtőszekrény stb.), azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), elektronikai cikkek (tv, rádió, számítógép stb.)permetszereket és azok dobozait, fametszést, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat.

Az apróbb méretű lomokat zsákolva kérjük kihelyezni (nem ömlesztve).

A lakosság lomtalanítással kapcsolatos együttműködését előre is köszönjük!

Ezúton tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését

2015. március 25-én (szerda) tartja 15:30 órai kezdettel,

melynek tervezett napirendje:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető

2. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető

3. Kormányzati funkciók módosítása

Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető

4. Bérleti díjak és egyes bérleti szerződések felülvizsgálata

Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető

5. Étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata

Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető

6. Polgármesteri tájékoztató

Előadó: polgármester

Referens: kirendeltség vezető

7. Egyebek

Tard, 2015. március 23.

Tisztelettel: Gál János

polgármester

emaszLakossági fórum Tiszaújvárosban és Mezőkövesden

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége területén mintegy 480 km hosszúságú, madárvédelmi szempontból veszélyes középfeszültségű szabadvezeték hálózatot alakít madárbaráttá. A beruházás során a madárvédelmi szempontból veszélyes vezetékszakaszok oszlopelemeinek burkolása, átalakítása, cseréje történik meg. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel közösen végzett beruházás során a villamosenergia szolgáltatás ideiglenesen szünetelni fog a következő településeken:

Ároktő, Berzék, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bőcs, Bükkábrány, Bükkaranyos, Egerlövő, Emőd, Gelej, Girincs
Harsány, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kesznyéten, Kiscsécs, Köröm,
Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Muhi,
Nagycsécs, Nemesbikk, Ónod, Oszlár,Sajóhídvég, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Szentistván, Szomolya
Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszadob, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszalúc, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tiszavalk
Vatta

Az ideiglenes villamos energiaszolgáltatás szünetelésről az érintettek előzetes értesítést kapnak.

A lakosságot érintő ideiglenes változásokkal kapcsolatban két tájékoztató tartunk. 

1. Időpont: 2015. március 25. szerda 15.00 óra

Helyszín: Központi étterem, 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u. 1. 

2. Időpont: 2015. március 27. péntek 15.00 óra

Helyszín: Közösségi Ház 3400. Mezőkövesd, Szent László tér 24.

Az érdeklődőket tisztelettel várjuk tájékoztatóinkra.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság- ÉMÁSZ Hálózati Kft.    

 

Belterületen az avar és kerti  hulladékok égetésénél az önkormányzati rendelet az irányadó, külterületen irányított égetés a katasztrófavédelem külön engedélyével végezhető. (Tard településen jelenleg nincs hatályban szabadtéri égetéssel kapcsolatos rendelet.)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 221-228. §-a rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról. Az OTSZ szerint ha jogszabály (pl. önkormányzati szabályozás) másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, ezért törvényi felhatalmazás alapján, a belügyminiszteri rendelettel megállapított OTSZ-szel összhangban az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladék égetését. Ahol viszont ilyen rendelet nincs, ott erre is az OTSZ tiltása az irányadó.

Az OTSZ ugyancsak előírja, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.