Bejelentkezés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállitás az ünnepnapokon, 2017. december 25-én hétfőn, december 26-án kedden és 2018. január 1-jén, hétfőn a megszokott ürítési rend szerint történik.

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

A BMH Nonprofit Kft közlése alapján a szemétszállítás

2017.10.23-án hétfőn és

2017.11.01-jén szerdán

a megszokott ürítési rend szerint történik.

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

Tard Község Önkormányzata sikeresen pályázott 2017. évben is a szociális tűzifa lakossági ellátásra.

Az önkormányzat 97 erdei m3 tűzifa beszerzésére és lakossági szétosztására kapott lehetőséget.

A támogatást 2017. 11. 20-ig az önkormányzati benyújtandó kérelem nyomtatvánnyal [ ... ]

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy az új szilárd hulladékgazdálkodási szolgáltató a továbbiakban lomtalanítást szervezetten nem végez.

A lomtalanítást a továbbiakban megrendelni lehet az innen letölthető megrendelőlapon a tetsző időpontban. Évi két alkalommal a lomtalanítást  a szolgáltató ingyenesen végzi.

A [ ... ]

Tovább...

Tisztelt tardi Lakosok!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Borsod Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el.

A megyében történő egységes szolgáltatási [ ... ]

Tovább...

Tard Község Önkormányzatánál az Önkormányzati Hivatalban

Szilárd Hulladékgyűjtő kukazsák beszerezhető.

-    zöld hulladék

-    üveg

-    műanyag

-    fémhulladék

-    italos kartondoboz

További részletek a zsákon találhatóak

Kövecses Zsolt kirendeltség.-vezető

 [ ... ]

Tovább...

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tard Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2017/2018. [ ... ]

Tovább...
XIV. Kakasfesztivál, Tard

Idén ismét várja Önöket az immár 14. alkalommal megrendezett Tardi Kakasfesztivál. Próbára akarja tenni főző tudását? Szívesen kóstolna kiváló szakácsok által kakasból készült ételeket? Vagy csak egyszerűen szeretne kellemesen tölteni egy szombatot? Bármelyik elég ok, hogy Ön is ellátogasson hozzánk

október 7-én [ ... ]

Tovább...

Rendeletek

Kedves Látogató!

 

Az alábbiakban önkormányzatunk által alkotott, jelenleg hatályos rendeleteket tekintheti meg, rákattintva a kiválasztott dokumentumra.

 

2017-ben kiadott rendeletek:

 

1/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Melléklet

 

 

 

2016-ban kiadott rendeletek:

 

 

12 / 2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet Tard Önkormányzata Képviselő - testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hatályos 2016.11.11-től.

 

 

12/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról. Hatályos 2016.11.11-től

 

 

9/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetésről

 

8/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet a szociális étkeztetés térítési díjairól

 

6/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

5/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Melléklet

 

4/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.13.) rendelet módosításáról

Melléklet

 

3/2016 (VI.04.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetéséről

 

2/2016 (II.11.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

2015-ben kiadott rendeletek: 

 

12/2015 (X.29.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzifa támogatásról

 

10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról

Mellékletek:  Kérelem    Nyilatkozat1    Nyilatkozat2    Nyilatkozat3   

 

9/2015. önkormányzati rendelet a helyi adókról

 

8/2015. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet 6/2015. (V.14) módosítása

 

A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2015. (V.14.) rendelet és MELLÉKLETEI

 

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 4/2015. (V.06.) rendelet

 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

 

 

Tard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Költségvetési táblák

 

 

 2014-ben kiadott rendeletek:

 

7/2014. (VI.5.) önkormányzati rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályairól

Tard község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 / 2014. (III. 06.)) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(Költségvetési táblák)

1 / 2014. (I. 15) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 7/2003. (VII.09.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III. 01.) ÖK. rendelet módosításáról

 

 

 2013-ban kiadott rendeletek:

 

 

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

 

16 / 2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet A szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

 

 

15 / 2013. ( IX. 21.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003 (VII.09.) számú rendeletének módosításáról

 

 

14 / 2013. (IX. 21.) önkormányzati rendelet a közterüle használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet módosításáról

 

 

13 / 2013 (IX. 21.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5 / 2013. (III.11.) rendelet módosításáról

 

 

12 / 2013.(VII. 24.) önkormányzati rendelete a méltányossági közgyógyellátás megszüntetéséről szóló 2/2013 (III.14.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

11 / 2013. (V. 01) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

 

10 /2013.( III. 14) rendelet a közterületek használatáról szóló 6/2003.(V. 23) rendeletének módosításáról             10 /2013.( III. 14) rendelet a közterületek használatáról szóló 6/2003.(V. 23) rendeletének módosításáról

 

 

 

9 / 2013.(III. 14. ) rendelet az ebtartásról szóló 10 / 2000. (VIII. 05.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

7 / 2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet a tanyagondnoki szolgálatról szóló 4/2003. ( IV. 11. ) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

5 / 2013. (III.11.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

 

4 /2013. (III.14.) önkormányzati rendelet a szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról

 

3/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet a közoktatási intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról

 

1 / 2013. (II. 06.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

 

2012-ben kiadott rendeletek:

 

11 /2012. (XII. 12.) rendelet a talajterhelési díjról szóló 10/2004. (XII. 08 ) rendelet módosításáról

 

 

10 / 2012. (XII. 12.) számú rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 3/2006. (VI. 22.) sz. rendeletének módosításáról

 

 

9. /2012. (XII. 12.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló 18/2011. (XII. 01.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

5. / 2012.(V. 30) rendelet az önkormányzati hatáskörben hozott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

 

4. / 2012. (IV. 20.) rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

3. /2012. (IV.20 ) számú rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló5. /2011. ( V. 11. ) számú rendelet módosításáról

2./2012. (III. 07.). számú rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

A költségvetési rendelet táblázatai

 

1/2012. (II.04.) önkormányzati rendelet a szociális tűzifára való jogosultság feltételeiről

 

 

2011-ben kiadott rendeletek:

 

17/2011.(X.25.). rendelet az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 

14/2011.(X. 21.) számú rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

13. /2011 (IX. 07.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről.

 

11. / 2011. (IX. 07.) sz. rendelet a háziorvosi körzetek kijelöléséről

 

9./2011. (IV. 06.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

7/ 2011. (V. 11.) számú rendelet a közoktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

 

 

 

5./2011. (V. 11.) számú rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

(költségvetési táblázatok )

 

 

 

4./2011. (V. 11.) sz. rendelet az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről, és a természetbeni juttatásokról

 

 

3. /2011. ( V. 11. ) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1. /2010. ( II. 26. ) számú rendelet módosításáról

 

2010-ben kiadott rendeletek:

 

7./2010. (XII. 15) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árának megállapításáról

 

6 / 2010. ( X. 28. ) számú rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

 

2 / 2010. (II. 26.) sz. rendelete Az Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 8 / 2004. (X. 06.) sz. rendeletének módosításáról

 

 

2009-ben kiadott rendeletek:

 

7 / 2009. (08.20.) számú rendelet Tard község helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól

 

2008-ban kiadott rendeletek:

 

 8./2008. (IX.24.) sz. rendelete a szociális étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjakról

 

4./2008. (IV.18.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról

 

2006-ban kiadott rendeletek:

 

 

3/ 2006. (VI. 22). számú rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

 

2005-ben kiadott rendeletek:

 

6./2005.(06.22).sz. rendelet a Tisza- tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Közös hulladékgazdálkodási tervének adaptálásáról

 

 2004-ben kiadott rendeletek:

 

10/2004. (XII. 08 ) sz. önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

 

8 /2004.(X. 06.).sz. rendelet az önkormányzat helyi építési szabályzatáról

 

 

2003-ban kiadott rendeletek:

 

 

8/2003 (VII.8 ) sz. rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 

7 /2003.( VII.09.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról

 

6 / 2003. (V. 23.) sz. rendelet a közterületek használatáról

 

4/2003. ( IV.11. ) számú rendelet a tanyagondnoki szolgálatról

 

3/2003. ( IV.11. ) számú rendelet a község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről.

 

 

2002-ben kiadott rendeletek:

 

 

6 / 2002 ( 04.13 ) sz. rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

 

 

2001-ben kiadott rendeletek:

 

 

6 /2001. (IV. 10. ) sz. rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

 

2000-ben kiadott rendeletek:

 

 

10 / 2000. (VIII. 05.) számú rendelet az ebtartásról

 

5 /2000 (III. 29. ) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

 

 1998-ban kiadott rendeletek:

 

7 /1998. /IX. 18./ számú rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeiknek javításáról

 

1997-ben kiadott rendeletek:

 

8 /1997./VI. 30./ számú rendelet a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről

 

Tard