A A A

 

anyak napja20211

 

 

received 344393873709640

logo

Bogács Község Önkormányzata ”A helyi identitás és kohézió erősítése Bogácson és környékén” című a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00020 azonosító számú projektje támogatást nyert a közösségfejlesztésre, illetve a helyi közösség összetartásának erősítésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-5.3.1-16 című felhívás keretében.

Projekt fő helyszínei:

3412 Bogács, Alkotmány utca 9.                           312/1

3416 Tard, Rózsa út 1.                                          358

3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52.                    257

3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor út 4.                      112

3411 Szomolya, Szabadság tér 1.                          170/7

3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.                           935

Projekt összköltsége összköltsége 27 000 000 Ft, azaz huszonhétmillió forint Támogatás mértéke 100 %.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 03. hó 31.

A projekt célja, hogy fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!


Tájékoztatjuk Önöket és egyben felhívjuk figyelmüket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) rögzítettekre:
2021. január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:
- étterem;
- büfé;
- cukrászda;
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
- italüzlet, bár;
- zenés-táncos szórakozóhely;
- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
- gyorsétterem;
- rendezvényi étkeztetés;
- alkalmi vendéglátóhely;
- mozgó vendéglátóhely.


A Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) és a vendéglátás szakmai szervezetek álláspontja szerint a magyarországi vendéglátás fejlesztéséhez elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését és típusát rögzítő jogszabály módosítása. Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is elavultak. A termékkör szerinti besorolás nem volt egyértelmű, a termékkörök pedig nem voltak összhangban a hatályos Áfa-törvénnyel. A statisztikák a jogszabályban meghatározott típusokon alapultak, azonban az üzemeltetők főtevékenysége és a fő termékkör nem határozta meg egyértelműen a vendéglátóhely típusát.


Az MTÜ vendéglátás stratégiai céljai között kiemelten szerepelt a vendéglátóhelyek besorolását szabályozó jogszabály előkészítése, valamint az ahhoz szükséges módszertani szakmai útmutató elkészítése. Olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.


Az új rendszer 2021. január 1. napjától alkalmazásra került. A Korm. rend. 31. §-ban foglaltak értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. Minden olyan kiskereskedelmi üzletnek is kötelező az adatszolgáltatás teljesítése, amely vonatkozásában a tevékenység jellegénél a vendéglátást is megjelölte.


Bejelentésükhöz Hivatalunk elkészített egy bejelentő nyomtatványt, melyet elérhetnek a Nyomtatványok menüpont alatt. A nyomtatvány elnevezése: Bejelentés - vendéglátóhely üzlettípusról.
A fentiekre tekintettel kérjük a bejelentés kitöltését és legkésőbb 2021. március 31. napjáig a Szomolyai Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségére történő eljuttatását.