A A A

A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója:

"Településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését 2018. január második és harmadik naptári hetében a vegyes hulladék gyűjtési napon végzi. A fenyőfákat oly módon kérjük az edények mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

Amennyiben településüknek van társasházi övezet része, kérnénk a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.

Ennek megfelelően kérem, hogy a lakosság körében a fenyőfa gyűjtés időpontját a helyben szokásos módon kihirdetni szíveskedjen.

Együttműködését megköszönve:

Miskolc, 2018. januar 5.

Üdvözlettel:

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna

ügyvezető"

logotop

Tard Község Önkormányzata „Orvosi rendelő felújítása Tardon” című TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00032 azonosító számú projektje támogatást nyert orvosi rendelő fejlesztésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében.

A projekt a háziorvosi, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújításával a pályázati felhívással összhangban hozzájárul a minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozásához. Az épület a tervezett fejlesztés után a kor színvonalának megfelelő háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői ellátást tesz lehetővé.

A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek a fent említett alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az orvosi rendelő felújítása révén, eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások használata, egészségfejlesztési feladatok ellátására multifunkciós kezelő helyiség kialakítása, projektarányos akadálymentesítés a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve kötelező nyilvánosság biztosítása.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállitás az ünnepnapokon, 2017. december 25-én hétfőn, december 26-án kedden és 2018. január 1-jén, hétfőn a megszokott ürítési rend szerint történik.

kepeslap honlapokra2