A A A

Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy a 2018. évi kötelező eboltás időpontja, Tard községben 2018. április 12. (csütörtök) 09-00-12.00 órák között.

Helyszíne: önkormányzati Hivatal (Tard, Rózsa út 1.) előtti udvar.

Díja: 4000 Ft/eb (Ez a díj, az oltást és a féregirtást is magában foglalja.)

Figyelem: Aki a kötelező eboltáson, kutyáját nem oltatja be, az szabálysértést követ el és akár pénzbírsággal is sújtható.

Együttműködésükben bízva:           Kövecses Zsolt

                                               kirendeltség-vezető

                                                        helyettes

Tard Község Önkormányzata

Ösztöndíj-pályázatot hirdet

az EFOP-3.9.2-16-2017-00055. „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében”

című pályázat keretein belül a 2017/2018. tanév 2. félévétől,

tanulók számára

A pályázat célja:

Az ösztöndíj-program célja az esélyteremtés érdekében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülő tanulók oktatásban való részvételének támogatása.

A pályázat teljes kiírása letölthető innen!

A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója:

"Településükön a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák gyűjtését 2018. január második és harmadik naptári hetében a vegyes hulladék gyűjtési napon végzi. A fenyőfákat oly módon kérjük az edények mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

Amennyiben településüknek van társasházi övezet része, kérnénk a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a fenyőfákat egy helyre gyűjtsék össze.

Ennek megfelelően kérem, hogy a lakosság körében a fenyőfa gyűjtés időpontját a helyben szokásos módon kihirdetni szíveskedjen.

Együttműködését megköszönve:

Miskolc, 2018. januar 5.

Üdvözlettel:

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna

ügyvezető"

logotop

Tard Község Önkormányzata „Orvosi rendelő felújítása Tardon” című TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00032 azonosító számú projektje támogatást nyert orvosi rendelő fejlesztésére a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívás keretében.

A projekt a háziorvosi, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújításával a pályázati felhívással összhangban hozzájárul a minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozásához. Az épület a tervezett fejlesztés után a kor színvonalának megfelelő háziorvosi, fogorvosi, illetve védőnői ellátást tesz lehetővé.

A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek a fent említett alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése az orvosi rendelő felújítása révén, eszközbeszerzés, megújuló energiaforrások használata, egészségfejlesztési feladatok ellátására multifunkciós kezelő helyiség kialakítása, projektarányos akadálymentesítés a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve kötelező nyilvánosság biztosítása.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.